Hayrabolu Ticaret Borsası

T.C.
Hayrabolu Ticaret Borsası

Tescil ücreti oranı %0,2 (binde iki) olarak uygulanmaktadır.

2024 yılında alınacak tescil ücreti müstahsil makbuzu veya fatura başına en fazla 1.010,00-TL‘dir.

%0,2’lik oran üzerinden örneğin 1.300,00-TL tescil ücreti hesaplansa dahi en fazla 1.010,00-TL ücret alınmaktadır.

%0,2’lik oran üzerinden örneğin 115,00-TL tescil ücreti hesaplanırsa 115,00-TL ücret alınmaktadır.

Tescil Son Gün Hesabı için tıklayınız.

Borsa Tescil Müstahsil Listesi Örneği (01.07.2020) için Tıklayınız

Dolu listeler tescil@hayrabolutb.org.tr e-posta adresine gönderilecektir.