Hayrabolu Ticaret Borsası

T.C.
Hayrabolu Ticaret Borsası

Misyonumuz;                

5174 Sayılı Türkiye odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde; Meclisi, Yönetim Kurulu ve İdari kadrosu ile üyelerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamak,  Tarım, Hayvancılık ve Gıda sektöründeki ticaret hayatının gelişmesini sağlamak, üyelerimizin ve tüm tarafların birbirleriyle ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni tesis etmek, üyelerine ve kamuoyuna gerekli olan bilgi ve hizmet çeşitliliğini sürekli arttırmak, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı, güvenliği ve esenliğinin gözetilmesini sağlamak, böylece üyelerimizin, toplumumuzun ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz;

Hayrabolu Ticaret Borsasını; Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzun gayretleri ve üyelerimizin desteği ile idari anlamda kurumsal yapısını, fiziksel anlamda en gelişmiş teknoloji ile donatılmış cihazları, analiz çeşitleri ile tüm istekleri karşılayan laboratuvarları, alım ve satımın gerçekleştiği satış, hizmet, toplantı ve eğitim amaçlı ofis ve salonları olan, her türlü bilgi beceri ve kültür ile donatılmış personel yapısı ile sürekli, hizmet çeşidi ve kalitesini artırdığı, ulusal ve uluslararası camia ile ilişki ve işbirliğini geliştirmiş, yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, bölgemizde, ülkemizde ve uluslararası camiada örnek gösterilen saygın ve etkin bir kurum haline getirmektir.

İlkelerimiz,

Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzla üyelerimize ve kamuoyuna;

 • Güler yüzlü hizmet sunmak,

 • Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak,

 • Nezaket, Doğruluk ve Süratle eşit muamelede bulunmak,

 • Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak

 • İnsanın mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve esenliğini esas almak

 • Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmak

Kalite Politikamız;

Üyelerimizin kurum kanunumuz çerçevesinde;

 • Her türlü isteklerini en iyi şekilde karşılamak ve memnuniyetini sürekli artırmak

 • İlgili diğer kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek üreticiye yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek ve ortak olmak

 • Eğitimlerle personelin bilgi ve becerisini yüseltmek

 • Borsanın fiziki şartlarını üye yararına geliştirmek

 • Kalite Yönetim Sistemi ve süreçleri ile Akreditasyon şartlarını sürekli iyileştirmek

  kalite politikamızı oluşturmaktadır.

Basın Yayın Politikamız: Borsanın görüşlerinin tarafsızlık ilkesi çerçevesinde basın bültenlerinin basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, Borsa üyelerinin sorunlarının ilgili makamlara iletilmesi için gerekli yazışmaların yapılması, Borsanın faaliyetleri hakkında basına bilgi aktarımı, basın toplantılarının tertiplenmesi, borsamızın dergi, kitap, broşür vb. yayınlarının içeriğinin tasarlanması, basılması ve dağıtılması, ilçemizin ve bölgemizin tarımsal gelişimine yönelik olarak düzenlenen toplantılarda görev alarak organizasyon yapılması, toplantılarda sunulan görüşlerin ve toplantı sonuç bildirilerinin gerek görülmesi halinde basılıp çoğaltılarak üyelere duyurulma işlemleri basın yayın politikamızdır.

Bilgi İşlem Politikamız: Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, yenilikleri Borsa hizmetlerine ekleyerek üyelerimize ve paydaşlarımıza güvenli, hızlı, sürdürülebilir bir şekilde hizmet sunabilmek ve oluşabilecek risklere karşı önlem almak bilgi işlem politikamızdır.

Haberleşme ve İletişim Politikamız: İlçemize ticaret, tarım ve sanayi alanlarında en yüksek katkıyı vermek için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgilerin paylaşımını, yazılı ve görsel haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve üyelerimizin, üreticilerimizin imalat sanayi ile paydaş kuruluşların ve halkımızın iletişimini sağlıklı, zamanında ve doğru bilgilerle sağlamaktır.

Üyelerimize ait bilgiler periyodik aralıklarla güncellenir, elektronik ortamda bulundurulur ve şu kayıtlar tutulur:

•      Tüm üyelerin e-posta ve web adresleri.

•      Tüm üyelerin sabit ve cep telefon numaraları.

•      Faks numaraları.

•      Posta adresleri.

Üyelere erişim telefon, faks, e-mail, posta, SMS ve sosyal medya gibi kanallar ile yapılır.

Borsamızın faaliyetleri, politikaları, sektörsel gelişmeler, stratejiler, planlar, hedefler, kalite iyileştirme, duyurular gibi bilgilendirmeler web sayfası, sosyal paylaşım siteleri, yerel ve ulusal yazılı veya görsel medyada duyurulur.

İnsan Kaynakları Politikamız: Borsanın insan kaynakları ihtiyacını yasal çerçevede ve belirlenen kriterlerde karşılamak, çalışanların yetkinliğinin sağlanması için eğitim, kurum içi motivasyon yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, çalışanların sosyal haklarının karşılanması, işe başlatma ve çıkarma işlemlerinin yasa, yönetmelikler ve Borsa çalışma talimatına bağlı olarak yapmaktır.

Mali Politikamız: Borsanın 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiği mevcut kaynakları ve varlıkları etkin bir şekilde kullanmak, üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmektir.