Duyurular
e-Belge Düzenleme Portalı

Sayın Üyemiz,

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Faturası uygulamasına dahil olmayan mükelleflercce, 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bni TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdare Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme protalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2019 Cuma, 13:30

  •      
         
        

    Websitemizin Ziyaret İstatistikleri