Duyurular
Mera Fonu Kesintisi Kaldırıldı

18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı Kanunun 24. maddesinde geçen "25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır." ifadesine istinaden "(c) Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde 1’i oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti," yapılması ve "(d) Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyük ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde 1’i oranında satıcılarından alınacak pay," alınması 7161 sayılı Kanunun 18.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

4342 sayılı Mera Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

7161 sayılı Kanun için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma, 19:00  • Websitemizin Ziyaret İstatistikleri