Duyurular
Bu İş Yine Olur (İstihdam Teşvikleri)

Şubat 2017'de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda başlatılan "İstihdam Seferberliği" ile 2017 sonunda dünyada eşi-benzeri görülmemiş bir başarıya imza atılmış ve 1,5 milyon insanımıza iş ailelerine aş imkanı sağlanmıştır.

27.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile Yeni İstihdam Teşvikleri çıkarılmıştır.

Yeni İstihdam Teşvikleri 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 3 yıl süreyle uygulanacaktır. Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemdeki tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla sağlanan isthidam prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanmamış üyelerimizin en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurmaları halinde bu Kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

Yayın Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi, 08:47  • Websitemizin Ziyaret İstatistikleri