Duyurular
Aidat Ödemeleri

Sayın Üyemiz;

5174 Sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca Yıllık Aidatlara ait ödeme dönemi başlamıştır.

Covid-19 salgını sebebiyle, piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyeti göz önüne alınarak, üyelerimizin Haziran ayında ödemesi gereken yıllık aidatların birinci taksiti herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber Ekim ayına ertelenmişti.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre cezai işlem yapılmaması için 2020 yılı aidatlarınızı 02 Kasım 2020'ye kadar ödemeniz gereğini hatırlatırız.

Aidatlarınızı Borsamız veznesinden veya Akbank şubelerinden (şube, internet şubesi veya ATM) ödeyebilirsiniz.

 

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı, 11:34

  •      
         
        

    Websitemizin Ziyaret İstatistikleri