GÜNLÜK BORSA FİYATLARI
(İç Piyasalar)

Sayın Üyemiz;

5174 Sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca Yıllık Aidatlara ait birinci taksit ödeme dönemi başlamıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaması için
aidatlarınızı 30 Haziran 2016 Perşembe Günü mesai bitimine kadar ödemenizi hatırlatırız.